Cites

GPS, Educació, comparteix una forma diferent d’educar

Citació Posted on Updated on

 

GPS, Educació reivindica la literatura tradicional infantil, i comparteix dos punts fonamentals.
1. Per accedir a la lectura, primer un altre important pel nen i la nena els hi ha de llegir.
2. Els contes tradicionals són accés a la condició humana. En aquesta aproximació els adults cal que acompanyin.
L’Educació és possible mitjançant el vincle educatiu.

GPS, Educació reivindica la literatura històrica infantil, i comparteix dos punts fonamentals. 1. Per accedir a la lectura, primer un altre important pel nen i la nena els hi ha de llegir. 2. Els contes tradicionals són accés a la condició humana. En aquesta aproximació els adults cal que acompanyin. L'Educació és possiblemitjançant el vincle educatiu.

https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1424210/cuentame-cuento