Formació

Com a servei d’assessorament pedagògic, es tracta d’oferir la transmissió de continguts educatius per professionals de l’àmbit. Formacions específiques associades a les necessitats particulars d’equips professionals on el camp de treball està vinculat a l’educació com a eina d’intervenció.

Supervisió: espai d’interralació pràctica/teòrica per a la praxis educativa, adreçada a equips professionals. Reflexió entorn al món laboral del camp de treball educatiu i pedagògic des d’una visió psicoanalítica.