Àmbit Educatiu

Acompanyament en el desenvolupament educatiu i emocional dels infants, adolescents, i joves. Es tractaria d’oferir un espai de treball amb el subjecte per tal de posar a treballar individualment els elements que dificulten la inscripció social.

Acompanyament a famílies, pares i mares en la seva funció educativa.

Formació per a professionals de la intervenció pedagògica i educativa.

Suport psicosocial envers el desenvolupament integral de la persona.

Com ho fem? : 
Sessions individualitzades
Sessions formatives.

Continguts Educatius:

  • 1era Infància, la funció parental.
  • Infància: límits, funció educativa com a funció estructurant “el no com a efecte regulador i per tant possibilitador”.
  • Ús de la tecnologia i educació.
  • Adolescències, acompanyament al canvi d’etapa.
  • Assetjament escolar (bullying).
  • Educació afectiva sexual.
  • Famílies del segle XXI.
  • Funcions parentals.
  • TDH… i altres modalitats de respostes subjectives.

* Els continguts son susceptibles a les adaptacions corresponents a les necessitats particulars.