Month: Novembre 2021

GPS, Educació realitza tallers d’educació afectiva sexual a les escoles,

Posted on Updated on

Parlar de sexualitat i de vincles afectius responsables amb l’alumnat de secundària i batxillerat, suposa donar a l’alumnat la paraula. Aquesta pensada com el vehicle fonamental que ens protegeix com a humans.

Quan es pensa en una comunicació saludable s’apunta a la convivència a la comunitat, i per tant al respecte entre d’uns i d’altres. Els i les joves en procés de creixement estan en la real descoberta del seu cos, alhora amb l’experiència del vincle afectiu (amoròs /especial) amb el partenaire.

GPS, Educació entra l’escola per realitzar un taller d’afectivitat sexual. Partim de la pregunta a l’alumnat, quines expectatives tenen del mateix? , i per què els adults volen realitzar un taller de sexualitat a l’aula?

Els joves responen que segurament els adults es volen assegurar que no siguin un desastre les relacions afectives entre ells i elles. Aquest fet ens remet a una prevenció, els adults tenim por de la descoberta de la sexualitat dels adolescents?, no confiem en l’experiència? Cal pensar que aquesta és la que garanteix la maduresa de la comunicació entre els joves i les joves, la que habilita a la vida d’estar un entre d’altres.

Per tant, què volem transmetre en un espai dins de l’aula per parlar de sexualitat?, quins elements considerem claus per poder compartir? L’objectiu és contrastar el que ells i elles pensen, senten i saben, quins temors, dubtes i preguntes volen formular.