Month: Octubre 2020

GPS, Educació comparteix reflexions envers l’aprenentatge:

Posted on Updated on

 

Les condicions actuals per aprendre han canviat radicalment? com trobar en l’espai virtual els elements fonamentals de la base de l’aprenentatge, allò que realment fonamenta el procés de descoberta individual del subjecte alumne.

 

Sigui presencial o virtual què és allò que  orienta als professionals de l’educació, mestres, educadors, pedagogs, a la fi aquell adult que acompanya.

“La situació problema”, un concepte elaborat per Philippe Merieu que ens pot ajudar a repensar el fet d’aprendre en aquest moment de crisi sanitària. Per acompanyar l’alumne a comprendre la realitat que l’envolta, cal abans que l’educador, pedagog, la figura de transmissió pugui sostenir un grau d’incertesa profunda.